Senin, 28 Agustus 2017

PEMBANGKANGAN PADA ALLAH DAN RASUL~NYA AKAN BERAKHIR DENGAN KESENGSARAANSesungguhnya orang-orang yang
menentang Allah dan Rasul~Nya  pasti
mendapat  kehinaan sebagaimana orang-orang
yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan.
 Sesungguhnya Kami telah menurunkan
bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang
yang kafir ada siksa yang menghinakan.
Al-Mujaadilah (58):5

Sesungguhnya orang-orang yang menen-
tang Allah dan Rasul~Nya, mereka termasuk
orang-orang yang sangat hina.
Al-Mujaadilah (58):20

Pada hari ketika muka mereka di-
bolak-balikkan dalam neraka,  mereka berkata :
 "Alangkah baiknya, andaikata dahulu kami taat
kepada Allah dan taat pula kepada Rasul."
Al-Ahzab (33):66


Manusia yang diibaratkan sebagai kacang yang lupa akan kulitnya :

Dan apakah manusia tidak memper-
hatikan bahwa Kami menciptakannya dari
setitik air (mani), maka tiba-tiba ia
menjadi musuh yang nyata!
Yaasiin (36):77


Asal dari semua pembangkangan adalah karena rela menuruti hawa nafsu.

Sedangkan asal dari ketaatan, adalah karena ketidak-relaan jiwa menuruti nafsu.Sumber : Buku Bahan Renungan Kalbu Ir.Permadi Alibasyah
Gambar:www.pixabay.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar